Otagowany: polityka

£ódŸ, 2007-07-11. Sêdzia Zdzis³aw Klasztorny odczytuje wyrok. S¹d Apelacyjny w £odzi utrzyma³ w mocy wyrok skazuj¹cy na kary do¿ywocia dwóch m³odych mê¿czyzn, 20-letniego Konrada £. i 22-letniego Krzysztofa K. i 25 lat wiêzienia 24-letniego £ukasza J.,  oskar¿onych o okrutne zabójstwo 21-letniego studenta z G³owna k. £odzi. Zabójcy skatowali swoj¹ ofiarê kijem bejsbolowym i kluczem samochodowym, zadaj¹c ponad 50 ciosów w g³owê.
gm/bpt
PAP/Grzegorz Micha³owski 0

Walczący z komentarzami

Wydarzenia tegorocznej kampanii wyborczej wracają do nas jak bumerang. Nasz powiatowy radny i prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Rafał Mucha, znów znalazł się w centrum uwagi internautów. Wszystko za sprawą obraźliwych komentarzy, które pojawiły się...

Voting Concept - Ballot Box With National Flag On Background - P 1

Gdzie dwóch się bije tam trzeci skorzystał.

Pierwsza tura wyborów za nami. Duda przed Komorowskim. Obecność obu dżentelmenów w drugiej turze nie dziwi chyba nikogo. Jednak wygrana Dudy o niecały procent przed Komorowskim już tak. Choć, czy powinna? Po latach dominacji...

kukiz-org 2

Czarny koń wyborów

Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się główny spektakl 11 aktorów. Premiera na którą wszyscy czekają. Przygotowywania trwały pełną parą a każdy z nich miał to samo zadanie. Nauczyć się zagrać swoją postać w taki...